måndag 26 mars 2007

Flyktingpolitisk maratondebatt


FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd, en flyktingpolitisk paraplyorganisation som jag gärna gör reklam för, ordnar regelbundet debatter i Stenhagen, Uppsala. Riksdagspolitiker från samtliga partier möts och diskuterar framsteg inom asylrätten och publiken består av engagerade medelsvenssons, gömda från hela världen, vässade flyktingadvokater och dessutom FARR:arna själva. Möten har en viktig uppgift bortsett från den partipolitiska. De inleds med ett av dessa öden som vi som arbetar med politik behöver för att minnas vad som är viktigt – den verkliga upplevelsen av asylprocessen och livet som gömd. Denna gång fick vi även oss en gammal proggvisa sjungen för oss av en av de djupt engagerade FARR:arna.

Tyngdpunkten för debatten var vad som händer nu med dem som inte omfattades av den tillfälliga lagen och dem som fick nej i den senaste prövningen. Debatten var lite förvirrad – vissa partier skickar personer som uppenbarligen inte vet hur den nya lagen ser ut, och vissa skickar personer som inte ens vet vad som är asylpolitik. Ulrika Karlsson, moderaternas företrädare, är en av de moderater som ska ha cred för det interna arbete hon gör i det egna partiet, men frågan är vart moderaterna är på väg – och det är viktigt att de övriga tre borgerliga partierna tar sitt ansvar för att hålla dem på plats och påminna om att flyktingfrågan alltid ska finnas högst upp – på dagordningen och i samvetet.