söndag 7 januari 2007


Väl hemma igen var det dag för ordentliga förhandlingspass. Bland annat fattade styrelsen beslut om att från och med nu ha öppna möten för alla LUF:s medlemmar och att inrätta ett beslutanderåd bestående av representanter från distriktsordförandekåren för att ge distrikten mer inflytande.