lördag 7 juli 2007

Lördagen den 7 juli


Idag besökte jag en av de trevligaste kongresserna i år - Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Uppsala. Sällan jag mötte en så glad och vänligt publik! (Att man kan ha roligt utan alkohol visade dessutom ordförande Robert i hällregnet). Eftersom missbruksfrågor blivit del av mitt signum var jag glad att få bli inbjuden. Kärnan i mitt hälsningsanförande var en reflektion över det ständiga politiska ställningstagande UNF-medlemmar gör när de väljer att vara nyktra. Säkerligen får de flesta försvara sitt beslut flera gånger varje vecka och det är nog inte alltid så trevligt att aldrig bara få vara. Säkert har de olika anledningar till sitt beslut, men de flesta har gjort sitt val av solidaritet med de som råkat ut för alkoholens baksidor. All cred till dem.