söndag 4 februari 2007

Årsmöte: Luf Väst


Göteborg: Mitt gamla hemdistrikt, Väst, valde idag en ny distriktsordförande. Johnny Foglander, som sedan december sitter i förbundsstyrelsen, lämnade över ansvaret till Samuel Kaufman. Eftersom Axel Darvik, som inte bara är f.d. riksdagsman för Fp utan dessutom gammal västordförande och min företrädare på posten, satt mötesordförande, samlade salen inte mindre än fyra personer som burit/bär högsta ansvaret för Väst. Eftersom två personer suttit mellan mig och Johnny blev det plötsligt lättöverskådligt att se hur snabb omsättning det är på personer, Axel avslutade sin LUF-karriär 2002.
Hur som helst: Jag lät mitt årsmötesanförande handla främst om etik – tyvärr ett givet och viktigt ämne i dataskandalens ursprungsdistrikt. Samuel, framtiden, höll redan från början en hög stil i sitt tal och de följande debatterna om Västs handlingsprogram visade på all den glöd unga liberaler har att uppbringa. Det känns alltid som att komma hem, att komma till Väst, även om de flesta aktiva nu inte ens vet att jag bott där. En viss oro kan jag dock känna, som besökt Västs möten så många gånger. Det är mycket samma ämnen som diskuteras, om än hett och nya för de nyaste medlemmarna. Men var är de nya idéerna?