torsdag 14 juni 2007

En tids privat frist

För en månad sedan inledde Liberala ungdomsförbundet kampanjen "Privatliv 2.0". Datumet valdes medvetet: en månad senare, idag, voterade riksdagen om FRA-förslaget.

FRA, signalspaning, är varken det enda eller det värsta integritetskränkande lagförslag som legat på riksdagens bord de senaste åren. Men det var stort nog för att väcka de flesta av oss. Det är dags att sätta ner foten. Synpunkterna som kommit – och fler som kommer – från Integritetsskyddskommittén (som tillsattes för att granska de senaste årens lagar) har man valt att inte vänta in. Nej, när det gäller att inskränka våra friheter måste det gå fort och smidigt.

Al Gore använde den klassiska liknelse med en groda när han talar om hur vi vant oss vid miljöförändringarna. Liknelsen är lika god här. En groda som kastas i en kastrull hett vatten hoppar omedelbart ur. Men en groda som sätts i kallt vatten som successivt värms sägs sitta kvar – och kokas till döds. Vi har försäkrats om att varje förslag som lagts har ett syfte – men vi har missat den stora helheten.

Striden är dock inte över! Vi har fått en frist. Voteringen i riksdagen slutade 146-143. Men för att ett lagförslag ska bli till krävs fem sjättedelar av riksdagens ledamöter. Nu blev det ett års frist - oppositionens vilandeförklaring vann. Mycket kan hända under ett år – vi fortsätter opinionsbildningen.

Fredrick Federley, c, avstod från att votera. Det har varit intressant och plågsamt att se honom våndas. Nu efteråt kan jag tänka mig att han mår bra av att inte ha följt partipiskan. Oavsett vad han gjort hade han fått kritik, men kritiken från väljarna med samma ideal är nog svårast att hantera. Sedan kan man diskutera om han gjorde rätt. Jag önskar att fler röstade mot de borgerliga partilinjerna och insett att det är dag att sätta p för dumheterna. Det här är en viktig fråga. Å andra sidan är demokratin, majoritetsbeslut i exempelvis partigruppen, en ganska viktig princip också – och Federley är ju inte invald enbart på personliga röster, utan också utifrån centerns partiplattform. Nå, det är en spännande avvägning. Varje fråga kräver sin tid.

Roligast idag är annars hur sossarna, som i år skrikit om den onda privatiseringsiver som "högern" drivs av, nu ska bolagisera partiet. Sveavägen 68 får behålla sin kärnverksamhet – (politiken) – men i övrigt är det entreprenad som gäller. Hysteriskt roligt. Är det här Mona Sahlins försök att göra en Reinfeldt – en rockad för att bli som de nya moderaterna, bara lite bättre?

[Foto i detta blogginlägg: Melker Dahlstrand]