fredag 29 december 2006


Intervjuades på Göteborgs stadsbibliotek av Johan Flanke, Redaktionschef för tidningen Ny Tid. Johan är känd som socialdemokrat, så det vara bara att hålla sig lugn. ;o) Till slut fick vi en lång men trevlig pratstund om framför allt flyktingpolitiken. Johan följde till och med ut och hjälpte oss med dagens insamling genom att donera en efterlängtad tjuga. Som vanligt var Adam och Samuel tappert ute och skramlade - och Samuel fick blodad insamlingstand när han glatt tog emot en hundralapp efter någon timme skramlande. Toppen!


Flyktingpolitisk fortsatte dagen att vara. Efter min debattartikel i GP igår har synpunkter och svar strömmat in. Jag hade hoppats på en del seriösa svar från moderaterna eller socialdemokraterna, men har hittills fått nöja mig med inlägg från de artiga medborgarna som kallar sig för vanligt folk. Här är det mest rumsrena mailet jag fått hittills, och det enda som har någon relevans i sig att bemöta.

En Fredrik Karlsson skriver: ”Årets flummigaste och mest snedvridna artikel har presterats av någon Johansson Metso. Hon beklagar sig över att Moderater och Socialdemokrater äntligen något begränsat den alltför stora och dåligt kontrollerade invandringen till Sverige..Moderater och Socialdemokrater representerar en majoritet i vårt demokratiska land och självklart bör majoriteten bestämma. Eller? Lilla fröken Metso föraktar demokrati och tycker att hennes snedvridna och luddiga idéer är mycket bättre. Hon kallar ekonomiska lycksökare konsekvent för ”flyktingar” och har mage att kalla dem ”världens mest utsatta”. Vilket fruktansvärt förakt för de barn som svälter ihjäl i bl.a. Afrika att jämföra dem med de ofta ganska välbärgade invandrare som kan betala tiotusentals kr för insmuggling med bortkastade pass till Sverige. Vi borde lyssna mer på våra kloka grannar i Finland och Danmark och mindre på någon liten fröken (fru?) som uppenbarligen fattat väldigt lite utöver hur man steker baconburgare. Vi kanske borde ha en folkomröstning med alternativen: Ska vi ha fler alt. färre invandrare i Sverige? Ska vi slå vad om vilket alternativ en förkrossande majoritet svenskar skulle välja?” Bortsett från att Fredrik K verkar ha svårt att föra en vanliga artig och civiliserad debatt (vilket många mailare tycks ha) måste jag konstatera ett par korta saker.

1) Visst har m och s majoriteten av de svenska rösterna tillsammans. Men det innebär givetvis inte att de har rätt. Liberala ungdomsförbundet driver mycket politik som påpekar hur majoriteten i samhället kör över minoriteters rättigheter, trots att staten (politikerna) främst borde finnas för att se till att allas rättigheter (inte bara de som gapar högst eller har flest röster) garanteras. Bara för att man är många har man inte rätt – däremot har man rätt att bestämma, och minoriteten har rätt att kritisera. Jag ifrågasätter inte att besluten fattas i den svenska majoritetsdemokratin, jag ifrågasätter dess konsekvenser. Vi talar om människors lika värde och om globala mänskliga rättigheter – men vi tänker inte lyfta ett finger för att se till att de rättigheterna garanteras för andra än för svenskar. Flyktingar har lämnat sitt hemland och dess skydd – resten av världen har en skyldighet att se till att deras rättigheter ändå respekteras. Demokratin bygger på majoritetsbeslut, och det gör den farlig just i sammanhang där den offentliga debatten inte bryr sig om att mänskliga rättigheter kränks. Att demokrati är det bästa styrelseskicket innebär inte att vi inte får se och uppmärksamma dess nackdelar. Det är detta som ställer krav på en aktiv demokrati, en aktiv debatt – och att man inte mörkar vilka som tar besluten. Om moderaterna tänker gå utanför alliansen med de flyktingpolitiska besluten vill jag gärna en motivering till varför.


2) Givetvis har s och m majoritet tillsammans – men det har också den borgerliga alliansen, som borde vara det naturliga forumet för moderaterna att föra politik i. Det var den regeringskonstellationen som väljarna röstade fram.


3) Fredrik K håller inte skillnad på invandring och flyktingpolitik. Det är ett vanligt sätt att blanda bort korten. Jag anser att Sverige har ett moraliskt ansvar att ta emot flyktingar, av skälen som finns i artikeln och delvis i punkt ett. Jag tycker också att Sverige på sikt bör ha en fri invandring. Men det handlar om två olika saker – människor som flyr hit undan förtryck, och människor som flyttar hit frivilligt. Artikeln handlade om dem som flyr hit. De har inte ökat, utan minskat, vilket artikeln visade (och mer statistik finns att hitta på Migrationsverket). Det verkar ha gått Fredrik förbi att Sverige inte tar emot ekonomiska flyktingar, utan enbart politiska. Han verkar också ha missat att många av dem som svälter i världen är just ekonomiska flyktingar – och uppriktigt sagt har jag inget emot om de söker sin lycka på andra platser än hemlandet. Det var så de svenska utvandrarna gjorde när de for till USA, det är så vi gör i Sverige när vi vill skaffa oss bättre liv – vi ändrar förutsättningarna, vi flyttar. Varför skulle inte fattiga människor i Afrikas länder få göra samma sak?


4) Mailaren talar om välbärgade invandrare som betalar för att smugglas hit. Mailaren verkar inte förstå att det är sina livsbesparingar som flyktingarna lägger för att rädda sitt liv, vilket det absolut inte finns någon anledning att dra några andra växlar på än att det innebär att de är fattiga när de kommer hit (vilket inte påverkar deras flyktingskäl) och att de tar sig hit via flyktingsmugglare eftersom de är deras enda chans att komma in i Sverige – just på grund av politiken som s och m för, och den stränga europeiska flyktingpolitiken. Det är vi som stänger folk ute som skapar flyktingsmugglarnas arbetsmarknad eftersom människor är desperata när de flyr.


5) Angående funderingen om folkomröstningen: ja, om man tror på devisen att flest alltid har rätt och att det bara är den starkaste som ska få höja sin röst, då är folkomröstningar utmärkta. Vi skulle kunna folkomrösta om att beröva Sverige tio rikaste alla deras pengar, med motiveringen att den svenska vården behöver upprustning. Det skulle kränka äganderätten (och en hel del annat), men visst skulle demokratin kunna göras så. Men den viktigaste frågan är: Varför anser mailaren att han och vi som fötts i Sverige har rätt att kasta ut folk ur Sverige? Bara för att vi har fötts på ”rätt” sida om gränsen innebär det inte att vi har rätt att begränsa andra människors rörelsefrihet. Vi kan säga att om folk flyttar hit ska de leva under samhällets regler och ha samma skyldigheter som vi andra – absolut. Men varför skulle vi som av slump bor här ha rätt att spela Gud över andra människor?