måndag 24 september 2007

17 september - Alliansregeringen ett år

Degen firades med en orange vitbok (hur många gånger kommenterades inte just färgen?) torgmöte med de fyra ledarna, kampanj (här syns en orangeklädd Tom Hedman), statsrådsutfrågningar, seminarium med statsråden (jag fick nästan ett enskilt samtal med migrationsminister Tobias Billström eftersom vi bara var två som dök upp till hans seminarium. Bra samtal, även om vi tycker mycket tvärtemot varandra i många av asylfrågorna. Tog givetvis upp frågan om gömda barns rätt till skolgång - och medan han erkänner rätten är han skeptisk till att bygga system som gör det reellt möjligt för de gömda barnen att gå i skola utan att utvisas.) och alliansfest på kvällen.